IQ

 

Cold mailing to forma kontaktu z potencjalnym klientem, który jest nieznajomy z naszą firmą i z którym wcześniej nie korespondowano. Celem cold mailingu jest zaprezentowanie swojej oferty i uzyskanie odpowiedzi od klienta. Cold mailing musi zawierać spersonalizowany temat, informacje o nadawcy, treść dotyczącą firmy, w której pracuje klient, call to action oraz stopkę z informacjami dotyczącymi naszej firmy.

 

Jeśli chodzi o prawne aspekty cold mailingu, to jest on legalny pod warunkiem, że dane klientów są zgodne z ochroną danych osobowych, taką jak RODO. Należy upewnić się, że klienci wyrazili zgodę na otrzymywanie od nas wiadomości e-mail i że ich dane są aktualne i prawidłowe. Ponadto, treść wiadomości powinna być jasna i zrozumiała, a klient powinien mieć możliwość łatwego wypisania się z listy mailingowej.

 

 

Cold mailing – co to takiego?

Cold email (z ang. zimny email) jest formą kontaktu z potencjalnym klientem naszego przedsiębiorstwa. Jest to rodzaj wiadomości, który najczęściej kierowany jest do potencjalnych klientów, z którymi wcześniej się nie korespondowało albo długo nie dostali od nas informacji.

 

Celem takiej wiadomości może być na przykład pogłębienie relacji biznesowych, zaoferowanie sprzedaży bądź usługi czy udzielenie odpowiedzi na konkretny temat. Tak więc jest to wiadomość mailowa, która zaprasza do współpracy bądź ma na celu poinformowanie odbiorcy o rodzaju usług/towarów jakie mamy w ofercie.

 

Bardzo ważną cechą cold mailingu jest fakt, że w tego typu wiadomościach stosuje się formę osobową – zwracamy się w nich do konkretnej osoby w danej sprawie. Warto wiedzieć, że aby cold mailing okazał się skuteczny, stosowanie wyłącznie osobowych form nie wystarczy. Trzeba pamiętać również o wielu innych kwestiach.

 

Do działań cold mailingowych wystarczy nam dedykowane narzędzie, najbardziej znany jest Woodpecker.

 

Kampanie e-mail marketingowe

 

Co musi zawierać cold email?

Bardzo ważną rolę pełni temat wiadomości – najlepiej, gdy będzie on spersonalizowany. Oprócz tego, mail musi zawierać krótką i rzetelną informację dotyczącą nadawcy. Następnie cold mail musi zawierać treść dotyczącą firmy, w której odbiorca pracuje. Później należy wyjaśnić, w jakiej sprawie piszemy maila – nie może to jednak być oferta handlowa.

 

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *